Shaping our action space: A situated perspective on self-control

Workshop – ‘Zelf Regelen’

Wat?: ‘Zelf regelen’ is een is een interactieve workshop voor maatschappelijke organisaties die mensen ondersteunen bij het omgaan met veeleisende (soms zelfs ondoenlijke) regelgeving.

Waarom?: De Nederlandse overheid legt burgers allerlei regels op die meer of minder ‘doenlijk’ zijn: het recente debacle rondom de kinderopvangtoeslag is daar een schrijnend voorbeeld van. Maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor mensen in een kwetsbare fase van hun leven hebben vaak veel ervaring met het ‘navigeren’ in regelgeving en papierwerk. Met de workshop ‘zelf regelen’ willen we deze organisaties handvatten bieden bij het verkleinen van de kloof tussen wat mensen moeten doen, en wat ze kunnen doen.

Doel?: Het doel van de workshop is ten eerste om ervaringen, ideeën en best practices onderling te delen en op deze manier van elkaar te leren. Ten tweede willen wij aan de hand van recent filosofisch en wetenschappelijk onderzoek laten zien hoe je de omgeving zo kan inrichten dat je het ‘doenvermogen’ van mensen niet beperkt, maar juist vergroot.

Praktisch: Het evenement zal plaatsvinden in de Social Impact Factory in Utrecht op vrijdag 5 november 2021, tussen 13:00 en 17:00. U kunt zich aanmelden door te mailen naar e.r.degroot@uu.nl.

Meer informatie?: Als u meer wilt weten, kunt u altijd mailen naar Eline de Groot (e.r.degroot@uu.nl). Daarnaast kunt u voor meer informatie de FAQ Zelf Regelen raadplegen.

Social media:

Facebook

Twitter

Instagram